За нас

Anonsi.BG е сайт за обяви и Вие можете напълно безплатно да публикувате свои обяви или реклама. Всяка Ваша обява ще бъде публикувана в страницата на избран от Вас областен град и раздел от нашия списък. Всеки ден публикуваме три от Вашите обяви напълно безплатно на видно място в целия сайт. Изборът на обяви е на случаен принцип и става без човешка намеса. Вашите обяви могат да бъдат избрани дотогава, докато са актуални и активни в сайта.

Правила за публикуване на обяви в Anonsi.BG

Можете да публикувате неограничен брой обяви.
Всяка обява от тип "предлагам" може да бъде придружена от заглавна и 3 допълнителни снимки.
Обявите от тип "търся" не включват снимки.
Можете да редактирате или изтриете Вашите обяви. Актуализацията ще се отрази в сайта на следващия работен ден.
Не се допускат повтарящи се обяви и с дублирано съдържание.
Важно: Всяка от създадените от Вас обяви ще бъде разгледана от нашия екип и в случай, че не са нарушени правилата за използване на този сайт, обявата ще бъде публикувана в рамките на следващ работен ден след нейното създаване.

Свържете се с нас:

"ЕТИК ФИНАНС" АД

Фронт офис:
бул. "Гладстон" 1, ет.1, офис.2
Пловдив 4000, България
e-mail: efinance.office@gmail.com

Адрес на управление:
бул. "Хр.Ботев" 27А
Пловдив 4000, България
e-mail: efinance.office@gmail.com
Anonsi.BG е сайт за обяви и Вие можете напълно безплатно да публикувате свои обяви или реклама. Всяка Ваша обява ще бъде публикувана в страницата на избран от Вас областен град и раздел от нашия списък. Всеки ден публикуваме три от Вашите обяви напълно безплатно на видно място в целия сайт. Изборът на обяви е на случаен принцип и става без човешка намеса. Вашите обяви могат да бъдат избрани дотогава, докато са актуални и активни в сайта.

Правила за публикуване на обяви в Anonsi.BG

Можете да публикувате неограничен брой обяви.
Всяка обява от тип "предлагам" може да бъде придружена от заглавна и 3 допълнителни снимки.
Обявите от тип "търся" не включват снимки.
Можете да редактирате или изтриете Вашите обяви. Актуализацията ще се отрази в сайта на следващия работен ден.
Не се допускат повтарящи се обяви и с дублирано съдържание.
Важно: Всяка от създадените от Вас обяви ще бъде разгледана от нашия екип и в случай, че не са нарушени правилата за използване на този сайт, обявата ще бъде публикувана в рамките на следващ работен ден след нейното създаване.

Свържете се с нас:

"ЕТИК ФИНАНС" АД

Фронт офис:
бул. "Гладстон" 1, ет.1, офис.2
Пловдив 4000, България
e-mail: efinance.office@gmail.com

Адрес на управление:
бул. "Хр.Ботев" 27А
Пловдив 4000, България
e-mail: efinance.office@gmail.com
Вижте условията за ползване на сайта Изработка на уеб сайт от IT-Advanced