Главен монтьор (м/ж) отопление, вентилация, ВиК в Германия


Главен монтьор (м/ж) отопление, вентилация, ВиК

ESA Energy – Връзката между технология и занаят с най-висока ефективност.


Ние сме предприятие, което е изградено на базата на интердисицплинарна структура, в което работят специалисти-плановици, инженери и експерти и успешно реализираме комплексни строителни и монтажни проекти, като сме съсредоточени в центъра на енергийната ефективност. Фактът, че сме събрали планирането на техничското оборудване на сградите, както и изпълнението и сервизната дейност под един покрив, ни дава възможност да разработваме решения, които са възможни само при организация, която обхваща много специалности и е налице оптимално съгласувана организация.
Участвайте с нас в изграждането на бъдещето и се присъединете към нас като главен монтьор, ръководещ строителната дейност (м/ж) в участъка „Отопление, ВиК и вентилация“.

Вашите задачи:
• Организацоинна дейност, осъществяване и контрол на всички процеси, протичащи на строителния обект
• Контрол и ръководство на персонала - монтажниците/на подизпълнителите и на външните фирми 
• Контрол на  разходите,  сроковете и изпълнението на работата
• Проверка на количествените планове и доставките
• Водене на доказателствени материали,  документация, представяне на отчети
• Управление на процеса по отстраняването на дефекти
• Монтаж, свързване и настройка  на подготвителните инсталации за парното отопление, за топлата вода и за пречистване на водата, на съоръженията за подаване на гориво за отоплението и на другите инсталации  за добив на енергия
• Пускане в експлоатация на снабдителните технически инсталации, предаването им на клиентите и инструктиране на същите относно експлоатацията им
• Инсталиране, настройка и проверка на системите за измерване, управление и регулиране и на съорженията за контрол, като спирателен кран, регулиращ вентил, температурен датчик, уреди за измерване на налягането 
• Вземане на участие в консултациите относно строителната дейност с Възложителя и провеждане на консултации за строителната дейност с подизпълнителите Вашият профил:
• Завършено техническо образование, майсторски разряд или инжнер и/или притежаващ дългогодишен опит като главен монтьор или строителен ръководител
• Добро владеене на частта „Отопление, вентилация и ВиК“
• Работа, ориентирана към клиента
• Неограничена готовност за извършване на монтажна дейност
• Шофьорска книжка категория  В
• Познанията по немски език са желателни

Ние предлагаме:
• Справедлив и сигурен доход, както и едногодишен договор 
• Насърчаване на Вашето лично развитие
• Редовно участие в различни оферти за квалификация и повишаване на квалификацията
• Препоръчителна премия и пенсионно осигуряване
• Пакет оборудване (инструменти, евентуално МПС)
• Разнообразни и предизвикателни проекти в динамична работна среда 
• Много добра трудова атмосфера
В случай, че успяхме да Ви заинтригуваме и в случай, че Вие считате, че можете да допринесете за нашия екип с познанията си по специалността, както и Вас в личен план, ще се радваме да получим Вашите съдържателни документи за кандидатстване!

Изпратете тези на:
a.peter@esa-energy.deAntonija Peter (Антония Петер)
ESA Energy Services GmbH Co. KG
Helmholtzstr. 2 – 9
DE 10587 BerlinT: +49 30 923 51 86 – 52
H: +49 176 101 682 57
F: +49 30 923 51 86 – 99
M: a.peter@esa-energy.de 
  • Потребител: Антония Петер
  • От дата: 2018-12-06 12:31:35
изпрати мейл

Вижте условията за ползване на сайта Изработка на уеб сайт от IT-Advanced