Провеждане на търг с явно наддаване за наемане на недвижим имот


Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" обявява на 17.02.2020 г. търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ: Хотелска част с отдаваема площ от 360 кв.м.; голям салон-140 кв.м. с прилежаща тераса - 110,70 кв.м.; библиотека с отдаваема площ от 20,80 кв.м.; движими вещи 170 бр.; бивше кафе - 25,90 кв.м. с прилежаща тераса - 19,60 кв.м.; двор с отдаваема площ от 1454 кв.м.; мазе (бивш Гарнизонен стол) с отдаваема площ от 440 кв.м. Имотът се намира във Военен клуб-Видин, гр. Видин, ул. "Баба Вида", №15. Предназначение на отдавания имот - за търговска дейност. Детайли за дати, срокове, огледи и документи можете да намерите на страницата на Агенцията на адрес: www.militaryclubs.bg, в меню ИМОТИ, подменю ОБЯВИ - ТЪРГОВЕ ЗА НАЕМ.
  • Потребител: Радост Влаева
  • От дата: 2020-01-14 14:18:08
изпрати мейл

Вижте условията за ползване на сайта Изработка на уеб сайт от IT-Advanced